BlogFunkcjonalności CRMWdrożenie systemu CRMProsty system CRM – co to oznacza?

Prosty system CRM – co to oznacza?

Jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w Internecie związaną z systemem CRM jest “prosty system CRM”. W teorii większość osób myśli o takim narzędziu, które ułatwi pracę, a jednocześnie będzie łatwe w obsłudze. Praktyka jednak pokazuje, że każda firma, a nawet każdy użytkownik może rozumieć inaczej hasło “prosty system CRM”. Co więc oznacza to pojęcie i jaki powinien być prosty CRM?  

Łatwy w obsłudze CRM

Pod pojęciem prostoty najczęściej rozumie się coś łatwego, niesprawiającego trudności, o zerowym stopniu skomplikowania. Choć najczęściej definiuje się w ten sposób zadania, to również takie miano mogą uzyskać programy IT. I dla nas – jako twórców i UX designerów takiego oprogramowania – będzie to komplement. Dlatego też projektując prosty system CRM, stawiamy na łatwość obsługi i brak potencjalnie problematycznych czynników. Intuicyjny CRM sprawia, że skorzystają z niego nawet te osoby, które nie są biegłe w dziedzinie IT lub niechętnie spoglądają na takie unowocześnienia. Łatwość nawigacyjna i przejrzystość sprawiają, że z CRM-u korzysta się przyjemnie, a przeszkolenie jest szybkie.

CRM nasycony rozwiązaniami

Filozofia złotego środka głosi, że szczęście znajdziemy w sytuacji, gdy otaczająca nas rzeczywistość będzie zbalansowana. Ten właśnie złoty środek zaimplementowaliśmy do SalesWizard, dodając poszczególne narzędzia. Chcieliśmy, by CRM był nasycony rozwiązaniami, ale jednocześnie by nie było przesytu ani niedosytu. Innymi słowy – nasz system CRM ma zawierać takie i tylko takie narzędzia, które odpowiadają na wyzwania współczesnego biznesu. Bez zbędnych, nieprzydatnych dodatków i ozdobników zaburzających łatwość obsługi. Taki też powinien być prosty system CRM – z odpowiednią ilością narzędzi, które pozwolą Ci czerpać maksimum z Twojej działalności.

Wydajny CRM

Chociaż pojęcia “prostota obsługi” i “wydajna praca” wydają się leżeć w dwóch odrębnych kręgach zainteresowań, to oba hasła utożsamiane są z pojęciem “prosty CRM”. Od prostych rozwiązań oczekuje się osiągania określonych wyników i przewidywalnych rezultatów w możliwie najkrótszym czasie. Tak jest, gdy sięgamy po tabletkę przeciwbólową przy migrenie, tak też się dzieje, gdy wybieramy system CRM w celu sprawnej obsługi klientów. Wydajny CRM przejawia swą prostotę także tym, że w czasie rzeczywistym nanoszone są wszelkie modyfikacje. Bez niezrozumiałych sesji przetwarzania danych czy konieczności prowadzenia ciągłych prac serwisowych. To pozwala funkcjonować kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osobom w ramach jednej sesji, co dodatkowo poprawia wydajność pracy.

CRM usprawniający pracę

Elementy usprawniające nasze życie z założenia powinny być proste i masowo dostępne. Przykład? Zmywarka, której celem jest odciążenie nas w żmudnym myciu naczyń, a której uruchomienie jest proste i nie sprawi nikomu trudności. Podobnie i z CRM-em: prosty system usprawni pracę, efektywnie wykorzystując moce przerobowe pracowników. Brak prostoty i potencjalne skomplikowanie lub przesycenie narzędziami będzie skutkować opóźnieniem pracy i niepotrzebnym zużyciem energii. Choć jest to skutek wtórny poprzednich składowych – łatwości obsługi, odpowiedniego nasycenia i wydajności – to właśnie ten rezultat uznaje się za odpowiedź na pytanie “Czym jest prosty CRM?”.

Przyjazny CRM

Prosty system CRM można określić mianem “przyjaznego” w przenośnym tego słowa znaczeniu. Nie każdy miał wcześniej doświadczenie z tego typu oprogramowaniem i w niektórych sytuacjach będzie potrzebować pomocy. Przyjazny – a co za tym idzie, prosty – system CRM dostarczy mu wszelkich odpowiedzi w formie samouczka, sekcji FAQ lub ikonki z pytajnikiem. Uzupełniające wsparcie powinien zapewnić opiekun programu, co oznacza, że system CRM powinien mieć zapewniony nadzór supportu. Objaśnienie potencjalnie problematycznej lub budzącej niepewność kwestii sprawi, że użytkownik pomyśli o systemie CRM jako narzędziu przyjaznym. To z kolei będzie wiązać się ze skojarzeniem “Nie taki ten system CRM straszny, można się nauczyć.”, na czym zależy nam, dostawcom rozwiązania.

Redaktor SalesWizard.pl