Moduł Projekty. Dla Twojej organizacji i Klientów

Organizuj i zarządzaj projektami w systemie CRM. Przypisuj zadania, mikro zadania, dokumenty i komentarze. Powiąż projekty z Twoimi Klientami.

Porządkuj zadania w Projekty dla Twoich Klientów i Twojej firmy!

Zlecasz pracownikom zadania nie związane z Klientami? Realizujesz zadania na rzecz własnej organizacji lub powiązane ze zleceniem powierzonym przez Klienta? Porządkuj zestawy zadań w projekty! Nadawaj im zadania i mikro zadania, dodawaj dokumenty, komentarze, przypisuj terminy realizacji. Możesz śledzić postęp procentowy realizacji grup zadań (kategorii) projektu.

Poznaj funkcjonalności Projektów

Zobacz jakie funkcje oferujemy w ramach modułu Projekty.

Ustawienia Projektów

Twórz własne statusy projektów i zadań. Określaj, który status jest sukcesem, a który porażką. Nadawaj kategorie zadań i tagi aby łatwiej filtrować ważne informacje w wielu projektach.

Projekty

Twórz projektyk określając czas ich trwania, przypisuj Użytkowników systemu, powiąż Projekt z Klientem, dodaj dokumenty, zadania i mikro zadania.

Zadania

Twórz kompletną kartę zadania – przypisuj Użytkowników, określaj terminy, twórz listę kontrolną zadania (mikro zadania).

Mikro zadania

Twórz listy kontrolne do zadań – mikro zadania, które możesz przypisać do Użytkownika i określić ich termin realizacji. 

Dokumenty

Dołączaj dokumenty do projektów, zadań i mikro zadań.

Komentarze

Komunikuj się z przypisanymi Użytkownikami w sprawie powierzonych zadań.

Opóźnienia

Kontroluj opóźnienia w Projektach, zadaniach i mikro zadaniach.

Postęp projektu

Śledź postęp realizacji zadań w projekcie dzięki kategoriom.

Kategorie i tagi

Kategoryzuj zadania i projekty w ramach edytowalnych kategorii i tagów.

To nie wszystko! Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

Organizuj pracę w firmie w Projekty Twórz projekty wewnętrzne i klienckie

Wykorzystaj moduł Projekty do zarządzania zadaniami i projektami powierzonymi Twoim pracownikom. Niezależnie czy są to projekty wewnętrzne (nowa strona www firmy, czy kampania marketingowa) czy klienckie (związane z realizacją zamówienia powierzonego przez Klienta).

Do czego mogę wykorzystać moduł Projekty wewnątrz swojej organizacji?

Wykorzystaj moduł Projekty do zarządzania zadaniami i projektami powierzonymi Twoim pracownikom. Niezależnie czy są to projekty wewnętrzne (nowa strona www firmy, czy kampania marketingowa) czy klienckie (związane z realizacją zamówienia powierzonego przez Klienta).

Do czego mogę wykorzystać moduł Projekty w relacjach z Klientami?

Stworzony projekt możesz powiązać ze swoim Klientem i w ramach złożonych zadań w projekcie kontrolować wykonanie zamówienia/zlecenia powierzonego przez Klienta. Przykładowo jeżeli prowadzisz agencję interaktywną i klient zlecił Ci wykonanie strony internetowej, w ramach projektu rozpiszesz cały zestaw zadań i mikro zadań, zmierzających do realizacji zlecenia. W łatwy sposób możesz śledzić zlecenie powierzone przez Klienta.