Moduł Projekty. Dla Twojej organizacji i Klientów

Organizuj i zarządzaj projektami w systemie CRM. Przypisuj zadania, mikro zadania, dokumenty i komentarze. Powiąż projekty z Twoimi Klientami. Przeglądaj projekty w tablicy Kanban.

Porządkuj zadania w Projekty dla Twoich Klientów i Twojej firmy!

Zlecasz pracownikom zadania nie związane z Klientami? Realizujesz zadania na rzecz własnej organizacji lub powiązane ze zleceniem powierzonym przez Klienta? Porządkuj zestawy zadań w projekty! Nadawaj im zadania i mikro zadania, dodawaj dokumenty, komentarze, przypisuj terminy realizacji. Możesz śledzić postęp procentowy realizacji grup zadań (kategorii) projektu.

Poznaj funkcjonalności Projektów

Zobacz jakie funkcje oferujemy w ramach modułu Projekty.

Tablica Kanban

Wizualizuj swoje projekty i zadania w postaci tablicy Kanban, po to aby mieć lepszą kontrolę nad statusami realizacji projektów. 

Kategorie i tagi

Kategoryzuj zadania i projekty w ramach edytowalnych kategorii i tagów.

Opóźnienia

Kontroluj opóźnienia w Projektach, zadaniach i mikro zadaniach.

Postęp projektu

Śledź postęp realizacji zadań w projekcie dzięki kategoriom.

Projekty

Twórz projektyk określając czas ich trwania, przypisuj Użytkowników systemu, powiąż Projekt z Klientem, dodaj dokumenty, zadania i mikro zadania.

Dokumenty

Dołączaj dokumenty do projektów, zadań i mikro zadań.

Ustawienia Projektów

Twórz własne statusy projektów i zadań. Określaj, który status jest sukcesem, a który porażką. Nadawaj kategorie zadań i tagi aby łatwiej filtrować ważne informacje w wielu projektach.

Zadania

Twórz kompletną kartę zadania – przypisuj Użytkowników, określaj terminy, twórz listę kontrolną zadania (mikro zadania).

Komentarze

Komunikuj się z przypisanymi Użytkownikami w sprawie powierzonych zadań.

Mikro zadania

Twórz listy kontrolne do zadań – mikro zadania, które możesz przypisać do Użytkownika i określić ich termin realizacji. 

Zobacz jak działa Moduł Projektów w CRM

Więcej naszych instruktaży wideo dotyczących funkcjonalności i wdrożenia CRM w Twojej firmie odnajdziesz na kanale YouTube.com. Zapraszamy!

Tablica Kanban - efektywne zarządzanie projektami

W dzisiejszym złożonym środowisku biznesowym, efektywne zarządzanie projektami stanowi kluczową umiejętność dla każdej organizacji. Jednym z narzędzi, które znacząco ułatwiają proces zarządzania projektami, jest tablica Kanban oraz oprogramowanie do zarządzania projektami.

Co to jest tablica Kanban i jak może pomóc w zarządzaniu projektami?

Tablica Kanban to narzędzie wizualizacji przepływu pracy, które pozwala na efektywne zarządzanie zadaniami. Jest to graficzna reprezentacja etapów, przez jakie przechodzą poszczególne zadania od momentu powstania do zakończenia. Tworzenie efektywnej tablicy Kanban wymaga uwzględnienia kluczowych kroków, takich jak określenie kolumn, przypisanie statusów oraz priorytetów dla każdego zadania, co pomaga w organizacji pracy.

Tablica Kanban umożliwia również zautomatyzowanie zarządzania zadaniami, co przyczynia się do usprawnienia przepływu pracy. Dzięki swojej intuicyjnej strukturze, tablica ta ułatwia użytkownikom monitorowanie postępu, wyszukiwanie zadań oraz wyświetlanie harmonogramów, co sprawia, że jest idealnym narzędziem do efektywnego zarządzania projektami.

Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

Moduł Projektów w CRM. Organizuj projekty własne i swoich klientów

Wykorzystaj moduł Projekty do zarządzania zadaniami i projektami powierzonymi Twoim pracownikom. Niezależnie czy są to projekty wewnętrzne (nowa strona www firmy, czy kampania marketingowa) czy klienckie (związane z realizacją zamówienia powierzonego przez Klienta).

Do czego mogę wykorzystać moduł Projekty wewnątrz swojej organizacji?

Wykorzystaj moduł Projekty do zarządzania zadaniami i projektami powierzonymi Twoim pracownikom. Niezależnie czy są to projekty wewnętrzne (nowa strona www firmy, czy kampania marketingowa) czy klienckie (związane z realizacją zamówienia powierzonego przez Klienta).

Do czego mogę wykorzystać moduł Projekty w relacjach z Klientami?

Stworzony projekt możesz powiązać ze swoim Klientem i w ramach złożonych zadań w projekcie kontrolować wykonanie zamówienia/zlecenia powierzonego przez Klienta. Przykładowo jeżeli prowadzisz agencję interaktywną i klient zlecił Ci wykonanie strony internetowej, w ramach projektu rozpiszesz cały zestaw zadań i mikro zadań, zmierzających do realizacji zlecenia. W łatwy sposób możesz śledzić zlecenie powierzone przez Klienta.

Jakie są zalety efektywnego zarządzania projektami przy użyciu tablicy Kanban?

Integracja tablicy Kanban z programem do zarządzania projektami daje możliwość jeszcze bardziej efektywnego zarządzania projektami. Wizualizacja przepływu pracy na tablicy Kanban umożliwia zespołowi łatwiejsze raportowanie oraz skuteczne monitorowanie postępu prac. Dzięki temu zwiększa się produktywność teamu, a także ułatwia się identyfikację problemów oraz optymalizację procesów.

Tablica Kanban umożliwia również integrację z programem do zarządzania projektami, co pozwala na tworzenie harmonogramów zadań oraz przypisywanie ich do konkretnych osób. W ten sposób, zarządzanie projektami staje się bardziej przejrzyste oraz usprawnione.

Jak wykorzystać program do zarządzania projektami w połączeniu z tablicą Kanban?

Program do zarządzania projektami to narzędzie, które pozwala na efektywne planowanie oraz monitorowanie zadań w ramach projektów. W połączeniu z tablicą Kanban, umożliwia tworzenie harmonogramów zadań, przypisywanie ich do odpowiednich osób oraz śledzenie postępu prac w czasie rzeczywistym.

Ponadto, program do zarządzania projektami wspiera metodyki zarządzania projektami, takie jak Scrum czy Agile, co pozwala na elastyczne dostosowanie narzędzia do wybranych metodologii pracy. Zautomatyzowanie przepływu dokumentów i zadań za pomocą programu do zarządzania projektami przyczynia się do usprawnienia procesów oraz eliminacji błędów, co stanowi istotny czynnik efektywnego zarządzania projektami.

Jakie są kluczowe funkcje oprogramowania do zarządzania projektami w kontekście zarządzania zadaniami?

Oprogramowanie do zarządzania projektami umożliwia efektywną wizualizację harmonogramów oraz przepływu pracy, co ułatwia monitorowanie postępu zadań. Dodatkowo, integracja z systemami obsługującymi projektowanie umożliwia wszechstronne zarządzanie projektami oraz zadaniami, co przyczynia się do usprawnienia działań firmy.

Zautomatyzowanie procesów zarządzania urlopami, zadaniami oraz obiegiem dokumentów przy użyciu oprogramowania do zarządzania projektami eliminuje konieczność ręcznego monitorowania oraz kontrolowania tych procesów, co skutecznie ułatwia zarządzanie projektami. Ponadto, oprogramowanie udostępnia funkcje raportowania, co umożliwia analizę postępu prac oraz wydajności zespołu.