Procesy w Kontaktach

Twórz wiele Procesów (wątków) w jednym Kontakcie aby różne porządkować cele (sprzedaż, obsługę, reklamację, itp.). Przypisuj Procesy do Lejków procesowych aby śledzić postęp każdego Procesu.

Uporządkuj konwersacje i procesy w Procesach

Procesy tworzone w Kontaktach umożliwią Ci uporządkowanie konwersacji i procesów realizowanych przez Twoją organizację z danym kontrahentem. Masz możliwość przydzielania dostępu do danego Procesu poszczególnym użytkownikom systemu CRM. Procesy przypisujesz do lejków procesowych. Może to być proces sprzedaży, obsługi, reklamacji lub serwisu. To Ty decydujesz jakie procesy chcesz prowadzić w systemie CRM.

Zobacz jak tworzyć i obsługiwać procesy w CRM

Zobacz nasz instruktaż wideo dotyczący obsługi procesów (sprzedaży, reklamacji, zamówień czy obsługi) w CRM. Dowiedz się więcej jak wdrożyć CRM w swojej organizacji na naszym kanale YouTube.com. Zapraszamy!

Poznaj funkcjonalności w Procesach

W Procesach wykonujesz większość czynności związanych z obsługą Twoich kontrahentów. Poznaj najważniejsze z nich.

Oś czasu

Wszystkie ważne informacje odszukasz na chronologicznej osi czasu. Zadania, raporty, notatki, wysłane maile i SMS-y, wysłane oferty.

Zadania

Twórz i wykonuj zadania przypisane do upoważnionych użytkowników. Ustawiaj przypomnienia SMS i e-mail. Odbieraj raporty z wykonanych i niewykonanych zadań.

Umowy

Generuj umowy i dokumenty związane z danym Procesem. Wykorzystuj krótkie kody do szybkiego generowania dokumentów. Podpisuj dokumenty elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu Autenti.

Reklamacje

Przypisuj do Procesów Reklamacje aby rozpatrywać wszystkie zgłoszenia w jednym miejscu.

E-maile

Wszystkie e-maile przychodzące i wychodzące dotyczące tego Procesu odnajdziesz w jednym miejscu. Do Procesu przypiszesz również własną pocztę e-mail zintegrowaną z CRM.

Dokumenty

Przechowuj dokumenty związane z obsługą klienta. Grupuj je w foldery i udostępniaj.

Ankiety

Przypisuj wzorce ankiet i uzupełniaj je o dane. Wykorzystuj ankiety do zbierania danych i generowania dokumentów.

Generuj krótkie kody do Generatora umów. Eksportuj dane z ankiet do pliku PDF.

Zamówienia

Konwertuj zaakceptowane Oferty na Zamówienia lub twórz Zamówienia niezależnie od ofert. Statusuj zamówienia i automatyzuj powiadomienia dla klientów i użytkowników CRM.

Listy kontrolne

Przypisuj do Procesu Listy kontrolne (Checklisty), aby odhaczać wykonane zadania związane z Twoim procesem (sprzedażą, reklamacją, obsługą).

Możesz także zautomatyzować działania w oparciu o listy kontrolne.

Oferty

Twórz oferty w ramach Procesów i obserwuj ich wskaźniki konwersji. Otrzymuj powiadomienia gdy Twój klient otworzy ofertę lub przypominaj o nieotwartej ofercie.

Płatności

Kontroluj płatności z podpisanych umów i zaakceptowanych ofert.

Projekty

Projekty Twoich klientów przypisz do Procesów, aby mieć dostęp do zadań i ich statusów w jednym miejscu.

Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

Uporządkuj komunikację z klientami dzięki Procesom tematycznym

Wykorzystuj Procesy dla tematycznego grupowania konwersacji ze swoimi potencjalnymi i aktualnymi klientami. W Procesach wykonujesz szereg czynności, prowadzących do sprzedaży, rozwiązania problemu czy zgłoszenia klienta. Ale Proces to nie tylko sprzedaż. Możesz tworzyć osobny Proces dla obsługi, reklamacji, zgłoszenia incydentu RODO, usługi serwisowej, itp. Przeczytaj najczęstsze pytania dotyczące Procesów w systemie SalesWizard CRM.

Do czego służą Procesy?

Procesy pomagają w uporządkowaniu różnych kategorii czynności realizowanych na kliencie. Przykładowo z Twoim potencjalnym klientem rozmawia 2 handlowców (użytkowników systemu), każdy w innym zakresie kompetencji (sprzedaż i serwis). Jeden handlowiec sprzedaje usługę serwisową, drugi oferuje sprzedaż produktu. Jeżeli chcesz wyodrębnić oba procesy jako niezależne od siebie, dla każdego z nich utwórz Proces i przypisz go do odpowiedniego Lejka procesowego. Innym przykładem wykorzystania Procesu może być prowadzenie rozmów z klientem na różnych etapach. W 1 Procesie klient chce kupić Twój produkt – ofertujesz go, w 2 Procesie – klient zgłasza reklamacje – zatem jest on obsługiwany przez dział reklamacji, w 3 Procesie klient zgłasza się po serwis urządzenia – obsługuje go inny dział Twojej organizacji. Każdy z Procesów, przypisany do różnych Lejków Procesowych (Sprzedaży, Obsługi i Reklamacji) będzie miał inny status realizacji.

Ile Procesów mogę utworzyć przy pojedynczym Kontakcie?

Ilość możliwych do utworzenia Procesów w danym Kontakcie jest nieograniczona. Podobnie możesz utworzyć nieograniczoną ilość Lejków procesowych, do których będziesz przypisywać tworzone Procesy.