Procesy w Kontaktach

Twórz wiele Procesów (wątków) w jednym Kontakcie aby różne porządkować cele (sprzedaż, obsługę, reklamację, itp.). Przypisuj Procesy do Lejków procesowych aby śledzić postęp każdego Procesu.

Uporządkuj konwersacje i procesy w Procesach

Procesy tworzone w Kontaktach umożliwią Ci uporządkowanie konwersacji i procesów realizowanych przez Twoją organizację z danym kontrahentem. Masz możliwość przydzielania dostępu do danego Procesu poszczególnym użytkownikom systemu CRM. Procesy przypisujesz do lejków procesowych. Może to być proces sprzedaży, obsługi, reklamacji lub serwisu. To Ty decydujesz jakie procesy chcesz prowadzić w systemie CRM.

Poznaj funkcjonalności w Procesach

W Procesach wykonujesz większość czynności związanych z obsługą Twoich kontrahentów. Poznaj najważniejsze z nich.

Oś czasu

Wszystkie ważne informacje odszukasz na chronologicznej osi czasu.

E-maile

Wszystkie maila przychodzące i wychodzące dotyczące tego Procesu.

Listy kontrolne

Przypisuj do Procesu Listy kontrolne (Checklisty), aby odhaczać wykonane zadania związane z Twoim procesem (sprzedażą, reklamacją, obsługą).

Zadania

Twórz i wykonuj zadania przypisane do upoważnionych użytkowników.

Dokumenty

Przechowuj dokumenty związane z obsługą klienta. Grupuj je w foldery i udostępniaj.

Oferty

Twórz oferty w ramach Wątków i obserwuj ich wskaźniki konwersji.

Umowy

Generuj umowy i dokumenty związane z danym Procesem. Podpisuj je elektronicznie.

Ankiety

Przypisuj wzorce ankiet i uzupełniaj je o dane. Wykorzystuj ankiety do zbierania danych i generowania dokumentów.

Płatności

Kontroluj płatności z podpisanych umów i zaakceptowanych ofert.

To nie wszystko! Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

Uporządkuj komunikację z klientami dzięki Procesom tematycznym

Wykorzystuj Procesy dla tematycznego grupowania konwersacji ze swoimi potencjalnymi i aktualnymi klientami. W Procesach wykonujesz szereg czynności, prowadzących do sprzedaży, rozwiązania problemu czy zgłoszenia klienta. Ale Proces to nie tylko sprzedaż. Możesz tworzyć osobny Proces dla obsługi, reklamacji, zgłoszenia incydentu RODO, usługi serwisowej, itp. Przeczytaj najczęstsze pytania dotyczące Procesów w systemie SalesWizard CRM.

Do czego służą Procesy?

Procesy pomagają w uporządkowaniu różnych kategorii czynności realizowanych na kliencie. Przykładowo z Twoim potencjalnym klientem rozmawia 2 handlowców (użytkowników systemu), każdy w innym zakresie kompetencji (sprzedaż i serwis). Jeden handlowiec sprzedaje usługę serwisową, drugi oferuje sprzedaż produktu. Jeżeli chcesz wyodrębnić oba procesy jako niezależne od siebie, dla każdego z nich utwórz Proces i przypisz go do odpowiedniego Lejka procesowego. Innym przykładem wykorzystania Procesu może być prowadzenie rozmów z klientem na różnych etapach. W 1 Procesie klient chce kupić Twój produkt – ofertujesz go, w 2 Procesie – klient zgłasza reklamacje – zatem jest on obsługiwany przez dział reklamacji, w 3 Procesie klient zgłasza się po serwis urządzenia – obsługuje go inny dział Twojej organizacji. Każdy z Procesów, przypisany do różnych Lejków Procesowych (Sprzedaży, Obsługi i Reklamacji) będzie miał inny status realizacji.

Ile Procesów mogę utworzyć przy pojedynczym Kontakcie?

Ilość możliwych do utworzenia Procesów w danym Kontakcie jest nieograniczona. Podobnie możesz utworzyć nieograniczoną ilość Lejków procesowych, do których będziesz przypisywać tworzone Procesy.