Zadania i notatki w CRM

Planuj i zlecaj zadania w systemie CRM. Raportuj wykonanie i niewykonanie zadań. Notuj postępy pracy w Notatkach. Sprawdź jak działa organizacja pracy w SalesWizard CRM! 

Proste zarządzenie zadaniami to kluczdo sukcesu Twojejorganizacji

Zarządzenie organizacją, a także procesami takimi jak sprzedaż, reklamacje, serwisy, wymaga zlecania zadań i kontroli ich wykonania. SalesWizard CRM umożliwi Ci tworzenie prostych w zarządzaniu zadań, generowanie przypomnień SMS i e-mail przypominających o ich wykonaniu, a także wprowadzenie raportów i notatek.

Zobacz jak wykorzystasz zadania w CRM

Generuj zadania, raportuj ich wykonanie, otrzymuj przypomnienia i przypomnienia. Więcej naszych instruktaży wideo dotyczących wdrożenia CRM w firmie znajdziesz na kanale YouTube.com. Zapraszamy!

Jak spersonalizować zadania w CRM?

Zobacz jak możesz spersonalizować moduł zadań w SalesWizard CRM. Twórz i zarządzaj zadaniami aby osiągać swoje cele biznesowe!

Personalizacja zadań

Spersonalizuj swój katalog zadań. Nadaj unikalną nazwę zadania ułatwiającą filtrowanie, określ pola dodatkowe zadania, takie jak adres, przypomnienie, żądanie raportów, pole tekstowe.

Statystyki i raporty wykonania zadań

Żądaj raportów z wykonania zadań i kontroluj ich treść. Sprawdzaj statystyki, które zadania są wykonane, a które nie.

Przypomnienia i terminy

Ustawiaj przypomnienia do typów zadań (SMS, e-mail), kontroluj opóźnienia w zadaniach (zadania opóźnione i dzisiejsze).

Kontroluj zadania w kalendarzu

Wszystkie zadania swoje i zespołu możesz kontrolować w kalendarzu w CRM.

Automatyzacja zadań

Twórz zadania automatycznie w wystandaryzowanych Procesach prowadzonych w CRM. Twórz zadania automatycznie zależnie od takich czynników jak wpływ leada, oznaczenie checklisty, zmiana statusu w procesie lub zmiana lejka procesowego.

Wciąż tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

Zlecaj zadania i kontroluj ich wykonanie w CRM. Zwiększ produktywność swojej organizacji!

Moduł zadań SalesWizard CRM pozwoli Ci na zlecanie i kontrolę wykonania zadań, powierzonych innym użytkownikom systemu. W prosty sposób sprawdzisz terminy i opóźnienia w wykonywaniu zadań a także sprawdzisz raporty ich wykonania. Przeczytaj poniższe pytania i odpowiedzi dotyczące modułu zadań w SalesWizard CRM.

Czy mogę ustawiać przypomnienia do zadań?

Administrator systemu SalesWizard posiada uprawnienie do definiowania zadań, w tym możliwości ustawiania przypomnień SMS i e-mail o zadaniu. Przypomnienia będą wysyłane w postaci wiadomości SMS na telefon zarejestrowanego użytkownika systemu. Możesz także ustawić wysyłkę przypomnień e-mail o nadchodzącym zadaniu. W każdym zadaniu ustawisz także czas wysyłki przypomnienia.

Jak mogę zautomatyzować zadania w CRM?

Automatyzacja zadań w systemie CRM (Customer Relationship Management) może znacznie usprawnić procesy biznesowe, zwiększyć efektywność i poprawić zarządzanie relacjami z klientami. Poniżej opisaliśmy kilka przykładów automatyzacji zadań w CRM:

 1. Integracje z innymi systemami:

  • Skonfiguruj integracje między CRM a innymi systemami w firmie, takimi jak systemy sprzedaży, marketingu, obsługi klienta itp. Dzięki temu dane mogą być automatycznie synchronizowane, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania informacji.
 2. Automatyczne wprowadzanie danych:

  • Skorzystaj z funkcji automatycznego wprowadzania danych, aby uniknąć konieczności ręcznego wpisywania informacji o nowych klientach, leadach czy kontaktach. Działa to zwłaszcza w przypadku zbierania danych z formularzy online.
 3. Automatyzacja procesów sprzedażowych:

  • Skonfiguruj automatyczne przypisywanie leadów do odpowiednich przedstawicieli sprzedaży na podstawie określonych kryteriów.
  • Używaj automatycznych powiadomień w celu informowania przedstawicieli o nowych zadaniach i ważnych terminach.
 4. Automatyczne zarządzanie ofertami i zamówieniami:

  • Skonfiguruj system do automatycznego generowania ofert na podstawie określonych kryteriów.
  • Automatyzuj procesy związane z obsługą zamówień, od generowania zamówienia do śledzenia statusu dostawy.
 5. Automatyczne śledzenie aktywności klienta:

  • Ustaw system do śledzenia aktywności klienta, takiej jak otwieranie wiadomości e-mail, klikanie w linki czy odwiedzanie stron internetowych. Te informacje mogą być wykorzystywane do personalizacji komunikacji.
 6. Automatyzacja marketingu:

  • Zintegruj CRM z narzędziami do automatyzacji marketingu. To pozwoli na automatyczne przesyłanie e-maili marketingowych, personalizację kampanii czy ocenę skuteczności działań marketingowych.
 7. Automatyczne tworzenie raportów:

  • Skonfiguruj system do automatycznego tworzenia raportów i analizy danych. To pozwoli szybko uzyskać informacje na temat wyników sprzedaży, aktywności klienta czy efektywności działań marketingowych.
 8. Automatyzacja obsługi klienta:

  • Wykorzystaj chatboty i automatyczne odpowiedzi e-mail do szybkiego reagowania na zapytania klientów.
  • Automatyzuj procesy obsługi reklamacji i zwrotów.
 9. Automatyczne przypominanie o zadaniach:

  • Ustaw przypomnienia i automatyczne powiadomienia w celu śledzenia terminów, takich jak rozmowy z klientami, spotkania czy follow-up-y.
 10. Analiza danych predykcyjna:

  • Wykorzystaj narzędzia analizy danych predykcyjnej do prognozowania zachowań klientów i podejmowania odpowiednich działań.
 11. Dostosowane scenariusze automatyzacji:

  • Skorzystaj z możliwości dostosowywania scenariuszy automatyzacji do konkretnych potrzeb i strategii firmy.

Przed rozpoczęciem procesu automatyzacji upewnij się, że zrozumiałeś swoje cele biznesowe i procesy, a także przetestuj dokładność i skuteczność wszystkich automatyzacji, aby uniknąć ewentualnych problemów.

Jak kontrolować wykonanie zadań w CRM?

Kontrola wykonania zadań w CRM jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Poniżej znajdziesz kilka strategii i praktyk, które mogą pomóc w monitorowaniu i kontrolowaniu wykonania zadań w systemie CRM:

 1. Klarowne cele i priorytetyzacja:

  • Określ jasne cele dla każdego zadania i przyporządkuj im priorytety. To ułatwi identyfikację najważniejszych zadań do wykonania.
 2. Przypisanie zadań do odpowiednich osób:

  • Upewnij się, że zadania są przypisywane do odpowiednich pracowników zespołu. To zwiększy odpowiedzialność i klarowność w zakresie obowiązków.
 3. Ustawianie terminów:

  • Dla każdego zadania ustaw konkretne terminy wykonania. Automatyczne przypomnienia przed terminem mogą pomóc w uniknięciu opóźnień.
 4. Monitoring postępów:

  • Regularnie monitoruj postępy w realizacji zadań. System CRM powinien umożliwiać szybki wgląd w status i terminy zadań.
 5. Raporty i analizy:

  • Wykorzystuj funkcje raportowania w systemie CRM do analizy wydajności zespołu. Przyjrzyj się kluczowym metrykom, takim jak liczba zadań wykonanych na czas, opóźnionych czy anulowanych.
 6. Powiadomienia i alerty:

  • Konfiguruj powiadomienia i alerty w przypadku ważnych zmian w statusie zadania, przekroczenia terminu czy innego istotnego wydarzenia.
 7. Integracje z innymi narzędziami:

  • Skorzystaj z integracji z innymi narzędziami, takimi jak kalendarze i aplikacje do zarządzania zadaniami. To pozwoli na lepszą koordynację działań.
 8. Szkolenia i instrukcje:

  • Zapewnij szkolenia dla pracowników dotyczące korzystania z systemu CRM i przestrzegania określonych procesów. Spraw, aby wszyscy byli świadomi, jak prawidłowo korzystać z narzędzia.
 9. Feedback i oceny:

  • Wprowadź system feedbacku i oceniania wydajności. To pozwala zidentyfikować obszary do poprawy i docenić osiągnięcia zespołu.
 10. Dostępność danych:

  • Upewnij się, że wszyscy pracownicy mają łatwy dostęp do niezbędnych danych w systemie CRM. Odpowiedni dostęp do informacji może przyspieszyć procesy decyzyjne.
 11. Kontrola dostępu:

  • Dostosuj poziomy dostępu w systemie CRM w zależności od ról i obowiązków pracowników. Ogranicz dostęp do danych tylko do niezbędnych informacji.
 12. Monitorowanie klientów:

  • Monitoruj interakcje z klientami zapisane w systemie CRM, aby zidentyfikować obszary do poprawy w obszarze obsługi klienta.

Efektywne zarządzanie wykonaniem zadań w CRM wymaga systematycznego podejścia, monitorowania kluczowych wskaźników wydajności oraz regularnych analiz i dostosowywania procesów w miarę potrzeb.