BlogWdrożenie systemu CRMProsty system CRM dla firm

Prosty system CRM dla firm

Relacje między firmą a klientem/partnerem biznesowym, należą niewątpliwie do najważniejszych elementów w praktycznie każdej branży, a już na pewno w dziale sprzedaży. Budowanie relacji nie należy do najłatwiejszych zadań, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z bardzo dużą konkurencją. Każdy Klient, zarówno ten aktualny jak i potencjalny, zawsze szuka najbardziej optymalnych rozwiązań i wybiera te, które są dla niego: a) korzystne finansowo, b) nastawione są w 100% na jego oczekiwania – jedyne i najlepiej stworzone tylko dla niego. Indywidualne podejście nie jest jedynym, jednak bardzo istotnym kluczem do sukcesu, szczególnie w sprzedaży.  Aby otworzyć się na potrzeby klienta, trzeba go poznać i wiedzieć dokładnie czego oczekuje. W tym właśnie może nam pomóc narzędzie jakim jest prosty CRM dla firm.

Jaki powinien być prosty CRM dla firm?

CRM (z ang. „customer relationship management”), to najprościej mówiąc system pomagający zarządzać relacjami z klientem. Budowanie takiej relacji polega głównie na gromadzeniu jak największej ilości informacji o kliencie/partnerze biznesowym, które pomagają nam poznać zarówno jego samego jak i jego oczekiwania. Prosty system CRM dla firm powinien pomagać zebrać te dane, porządkować je oraz zarządzać nimi w jednym miejscu.  Skupia w sobie najczęściej wszystkie kanały komunikacji dzięki czemu, każdy pracownik posługujący się systemem CRM ma możliwość szybkiego podglądu historii klienta, w tym m.in. notatek z rozmów telefonicznych, zebranej dokumentacji, korespondencji mailowej, sms czy historii płatności oraz rozliczeń. Pozwala to na stworzenie nie tylko bazy klientów, lecz również na budowanie z nimi trwałej relacji. Gruntowne poznanie wymagań klienckich umożliwia bowiem możliwość przewidywania ich reakcji co z kolei przekłada się na szybką możliwość zmian w ofercie i jej indywidualnym dostosowaniu. Co za tym idzie – na efektywność firmy i jej zyski.

Funkcje jakie zawiera prosty CRM dla firm

Klasyczna, prosta wersja systemu CRM dla firm powinna głównie skupiać się na maksymalnym ułatwieniu kontaktu z klientem/partnerem biznesowym i tym samym ułatwieniu pracy pracowników posługujących się tym oprogramowaniem. Da się to osiągnąć wtedy, kiedy obsługa jest intuicyjna, podgląd w historię klienta szybki, przejrzysty i logiczny a pewne czynności automatyzowane. Prosty CRM powinien również skupiać w sobie wszystkie kanały komunikacji z klientem (maile, smsy) oraz możliwości  przypisania go do konkretnego pracownika (przy jednoczesnej możliwości podglądu dla innych członków zespołu). Nie bez znaczenia są również możliwości planowania zadań, dodawania notatek i komentarzy, analiza i tworzenie raportów oraz wgląd w historię podjętych działań. W związku z powyższym prosty CRM dla firm umożliwia:

– tworzenie bogatej w dane bazy klientów, jej porządkowanie i aktualizację,

– pogląd historii klienta,

– podgląd w historię płatności i rozliczeń,

– szybkie identyfikowanie wymagań klienckich,

– automatyzację części działań (np. automatyczne tworzenie wątków, szablony korespondencji mailowej i sms),

– integrację kanałów komunikacji w jednym miejscu (maile, sms, notatki, komentarze),

– analizę, kontrolę i monitorowanie postępów procesu sprzedaży (podgląd statystyk, statusów),

– planowanie zadań, tworzenie raportów.

Dlaczego prosty CRM dla firm jest lepszy?

Tworzenie relacji z klientami to proces długofalowy i wymagający dużo pracy oraz zaangażowania. Bywa również skomplikowany i nierówny, głównie przez zmieniające się wymagania/potrzeby klienta oraz dużą konkurencję. Tym samym obsługa klienta i cały proces współpracy powinien być maksymalnie uproszczony, właśnie po to, aby pracownik mógł skupić się głównie na kliencie. W tym właśnie może pomóc prosty system CRM. Nie tylko gromadzi wszystkich klientów w jednym miejscu ale również służy zbieraniu i porządkowaniu ogromnej ilości informacji o nich co znacznie ułatwia kontakt, integruje klienta z firmą i tym samym przyczynia się do zwiększenia jej efektywności. Możliwość korzystania z wielu kanałów komunikacji (maili, sms) w jednym miejscu przyspiesza i usprawnia kontakt oraz polepsza jakość obsługi a podgląd w historię klienta, pozwala zaplanować działania względem niego oraz spersonalizować kierowaną do niego ofertę. To wszystko pomaga zarówno przy utrzymaniu stałego klienta jak i pozyskiwaniu nowych. Jasnym jest więc, że prosty system CRM dla firm ma szerokie spektrum oddziaływania na relacje z klientami. Przy tym jest intuicyjny, elastyczny i prosty w obsłudze co pozwala pracownikom skupić się na działaniach zwiększających wyniki zamiast na „rozgryzaniu” skomplikowanych mechanizmów jego działania.

Jaki jest koszt prostego systemu CRM dla firm?

Prosty system CRM dla firm jest też relatywnie tani biorąc pod uwagę długofalowe korzyści płynące z jego wdrożenia.

Reasumując – system CRM dla firm jest potężnym narzędziem skupiającym w sobie niemalże wszystkie możliwości pozwalające budować długotrwałą relację z klientem co ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju praktycznie każdego przedsiębiorstwa.